"Samen gaan we graag ergens voor"

Jarenlang was hij productiemanager bij de CAS, dat op is gegaan in Doc-Direkt, en voelde zich als een vis in het water. Of misschien past de uitdrukking 'als een vogel in de lucht' beter bij hem, want Meinie Koning brengt zijn vrije tijd graag door met zijn postduiven.

"Mijn kracht is mijn inzicht in het overkoepelende geheel, zeg maar de helikopter view en tegelijkertijd ben ik resultaatgericht. De onderlinge binding hier in Winschoten is groot. Als we met een aantal mensen iets oppakken, dan gaan we er ook voor. Dat is mooi om te zien. Dan krijg ik hetzelfde blije gevoel als ik wanneer ik sta te wachten op de terugkomst van mijn postduiven. Iedere zaterdag weer zorgt dat voor adrenaline. Ik wil graag winnen. Resultaatgericht, ik zei het al," voegt Meinie lachend toe.  

Deze geboren en getogen Winschoter heeft een financiële achtergrond. Hij volgde de hbo-opleiding SPD Bedrijfsadministratie en vervulde meerdere posities op de financiële afdelingen van de CAS. Na zijn werk als productiemanager, is hij nu weer teruggekeerd naar de afdeling Finance & Control. Hij mist de diversiteit van zijn vorige functie wel een beetje, maar is er de man niet naar daar teveel mee bezig te zijn. "Ik ben nog nooit een dag in mijn leven met tegenzin naar mijn werk gegaan. Het is een enorm veranderend vakgebied en ik zoek altijd mooie uitdagingen in mijn werk."

Beeld: ©Doc-Direkt / Martien Versteegh

Bedrijfsvoeringssysteem MAIS-Flexis

Meinie is intensief betrokken geweest bij de invoering en aanpassingen van het archiefsysteem MAIS-Flexis. "We moeten kunnen laten zien waar we mee bezig zijn, dat we alles goed op orde hebben. Daarbij is de invoering van MAIS-Flexis van enorm toegevoegde waarde. Feitelijk hebben we de inventarisatie van ons papieren archief gedigitaliseerd. De hele organisatie werkt nu met het systeem en door specifieke toepassingen en aanpassingen hebben we feitelijk een bedrijfsvoeringsysteem gemaakt van een inventarisatiesysteem. Bewerken en beheren doen we nu met één integraal systeem. We hebben als organisatie een grote verantwoordelijkheid: wij faciliteren de departementen bij het voldoen aan hun archiefwettelijke verplichtingen. De politiek, maar ook de media kunnen informatie opvragen. Je zou kunnen zeggen dat wij een belangrijke rol spelen bij het op tafel leggen van het reilen en zeilen van de Rijksoverheid."

“Wij spelen een belangrijke rol bij het op tafel leggen van het reilen en zeilen van de Rijksoverheid”

Toekomst

Meinie realiseert zich dat de werkzaamheden in Winschoten veranderen. "Onze politieke opdracht - het wegwerken van de papierenarchiefachterstanden - is eindig. 2019 is niet haalbaar gebleken, maar daar komt natuurlijk een nieuwe deadline voor in de plaats. Er vindt een transformatie plaats, je zou het kunnen zien als een organisch groeimodel naar digitaal. Hoe dat eruit komt te zien, weet vermoedelijk nog niemand nu. Naar de werkelijke impact van een totale digitale bedrijfsvoering kunnen we alleen maar raden. Maar dat maakt het ook boeiend en interessant."