"DI - Daar zit nog steeds muziek in!"

"Bij haar aanstelling bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zei haar toenmalige leidinggevende al: “Documentaire Informatievoorziening (DI), daar zit muziek in”. Inmiddels 29 jaar later vindt Anita Wittkamp, adviseur Bedrijfsvoering bij het team Expertdiensten van Doc-Direkt/DI, dat binnen het vakgebied van DI nog steeds veel mogelijkheden liggen.

Dit komt onder meer door de overgang van papier naar digitaal. Daarnaast is per april 2017 het DI-onderdeel van SZW waar Anita werkzaam was, opgegaan in Doc-Direkt/DI.

Bibliotheek

Oorspronkelijk komt Anita uit de bibliotheekwereld. “In de bibliotheek was ik altijd gewend zelf de collectie te vormen. Toen ik met archieven ging werken, was het in het begin erg wennen om dit niet meer zelf in de hand te hebben. Het heeft best een tijd geduurd voordat ik mijn weg in het archief goed wist te vinden.” 

Anita Wittkamp
Beeld: ©Doc-Direkt / Martien Versteegh

Digidoc

In 2012 is Anita nauw betrokken geweest bij de invoering van Digidoc bij SZW. “Ineens kregen we te maken met 1800 gebruikers die feitelijk als archiefmedewerkers zelf hun informatie in het digitale archief moesten ordenen. Hoe zorg je ervoor dat dit goed loopt en adviseer je gebruikers bij het opslaan van informatie in Digidoc? Dat was de uitdaging waar we toen voor stonden en dat is het eigenlijk nog steeds”.

Doc-Direkt

Inmiddels werkt Anita dus bij het team Expertdiensten van Doc-Direkt/DI. “Het grote verschil met voorheen is dat we nu niet alleen SZW bedienen maar ook Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierdoor verbreden we onze kennis en vaardigheden op het gebied van digitaal werken en kunnen we nog professioneler werken. Door de veelzijdigheid van de functie en het uitvoeren van uitdagende opdrachten, zie ik de toekomst bij Doc-Direkt met vertrouwen tegemoet”.

Zingen

Een druk gezinsleven zorgt er voor dat Anita niet zoveel tijd heeft voor hobby’s. In de toekomst wil ze graag haar grote hobby, het zingen in een popkoor, weer oppakken. Dus niet alleen voor DI, maar ook voor Anita zelf geldt: "Daar zit muziek in."