Over ons

Wij zijn dé expert op het gebied van de informatiehuishouding  van het Rijk. 

Doc-Direkt is een van de zes departementsoverstijgende uitvoerende Shared Service Organisaties (SSO's) van het Rijk. De SSO's zijn bijeen gebracht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR).

Doc-Direkt

Wij ondersteunen onze afnemers bij het creëren van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening die aansluit bij de huidige wet- en regelgeving.  Naast het beheren en bewerken van papieren, digitale of hybride archieven, brengen wij structuur en ordening aan in alle informatieprocessen van de rijksoverheid.

Wij bieden een compleet en eigentijds dienstenpakket aan. Zo leveren wij slimme tools en advies op maat op alle gebieden van de informatiehuishouding en archivering. Hierbij kun je denken aan de Zoek&Vind applicatie, laktooling of een systeem voor de officiële digitale handtekening. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij departementen met het generieke plan Open op Orde en de implementatie en uitvoering van de Woo. We hebben ruime ervaring met de voorbereiding van parlementaire enquêtes.

Vanuit verschillende locaties in het land werken we met ruim 500 medewerkers aan het op orde krijgen en verbeteren van de informatiehuishouding van het Rijk.

Recht op overheidsinformatie

Sinds mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.

Om inzage te kunnen geven in het handelen van de overheid is het van essentieel belang dat alle informatiebronnen vindbaar, toegankelijk, geordend en doorzoekbaar zijn. Bij Doc-Direkt werken informatieprofessionals aan het ordenen, beschikbaar maken en doorzoeken van informatieprocessen van het Rijk.

Het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding is een grote uitdaging binnen de rijksoverheid, evenals het voldoen aan nieuwe behoeftes en het oplossen van structurele vraagstukken. Doc-Direkt faciliteert ministeries en rijkdiensten bij het organiseren en uitvoeren van hun informatiebeheer. Goed informatiemanagement zorgt ervoor dat informatie toegankelijk, beschikbaar en leesbaar is, voor nu en voor de generaties na ons.