Producten- en dienstencatalogus 2019

De PDC bevat het aanbod van Doc-Direkt op het gebied van digitale en analoge informatievoorziening, inclusief de kosten die we daarvoor in rekening brengen. Het gaat om standaarddienstverlening met de mogelijkheid tot het maken van maatwerkafspraken.

De doelstelling van Doc-Direkt is afnemers helpen bij het zorgen voor een goed georganiseerde informatiehuishouding. Dat betekent dat Doc-Direkt departementen en taak- en uitvoeringsorganisaties van het Rijk ondersteunt bij de inrichting van hun informatiehuishouding en bij het bewaren, ontsluiten en eventueel op termijn vernietigen en overdragen van informatie. Dit alles conform het beleid van de Rijksdienst en binnen de wet- en regelgeving.

Doc-Direkt werkt kostenbewust, resultaatgericht en levert kwaliteit conform gemaakte afspraken.