Beeld: ©iStockphoto

Openbaar maken

Doc-Direkt adviseert en geeft uitvoering aan openbaarheidsvraagstukken.

Hierbij kun je denken aan:

 • Het centraal doorzoekbaar maken van specifieke databases, netwerkschijven en mailboxen
 • Herordenen van dataverzamelingen
 • Op basis van selectielijsten voordragen van documenten voor vernietiging of vervroegde openbaarmaking en/of,
 • Aan het veiligstellen van gegevens die in verouderde en/of moeilijk toegankelijke systemen bewaard worden.
   

Welke tools gebruiken wij: DMS, DigiDoc, Zoek en vind, lakken.

Soort product/dienst

Dienstverlening

Omschrijving

 • Advies over tools en systemen
 • Verkenning, analyse en advies voor specifiek thema door een specialistisch team (Vliegend Woo- Enquêteteam):
  •  centraal doorzoekbaar maken van specifieke databases, netwerkschijven en mailboxen;
  •  herordenen van dataverzamelingen;
  •  op basis van selectielijsten voordragen van documenten voor vernietiging of vervroegde openbaarmaking en/of;
  • aan het veiligstellen van gegevens die in verouderde en/of moeilijk toegankelijke systemen bewaard worden.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over de tooling, neem dan gerust contact met een van onze relatiebeheerders op