bescherming data en gegevens
Beeld: ©internet

Lakken en anonimisering

Laktooling is een belangrijk instrument om efficiënt te kunnen werken aan bijvoorbeeld Woo-verzoeken of andere zaken waarbij anonimisering van data en gegevens van belang is. Doc-Direkt biedt verschillende laktools aan.

Waaronder de aanschaf van de rijksbrede software die de mogelijkheid biedt om middels Artificiële Intelligentie (AI) documenten in chronologische volgorde te plaatsen, te ontleden en voor het grootste deel te anonimiseren. Hiermee worden de stukken beter vindbaar en goed geordend. De software maakt gebruik van het zelflerende karakter van AI en maakt het mogelijk het enorme tijdsbeslag op het ambtelijk apparaat terug te dringen. Daarnaast worden de documenten beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking.

Afhandeltermijn verkorten
De software is bedoeld om de steeds verder oplopende afhandeltermijn van informatieverzoeken (Woo-verzoeken) te verkorten. Gemiddeld moeten burgers en journalisten langer dan 200 dagen wachten op informatie. Volgens de onlangs in werking getreden Wet open overheid moet deze termijn worden teruggebracht naar vier weken met een mogelijke verlenging van twee weken.

Leveranciers
De ingekochte IT-producten van de leveranciers IBM, Octobox en Indica zijn geselecteerd voor het Rijk. Zij voldoen met hun software aan de rijksbrede kwaliteits- en veiligheidseisen.

Soort product/dienst

Standaarddienstverlening / Modulair

Omschrijving

 • Laktooling:
  • IBM, Octobox en Indic
  • Zylab
  • Docspro
 • Anonimiseren van openbaarheidsvraagstukken en  Woo-verzoeken, parlementaire enquête
 • wij bieden advies en ondersteuning  ten behoeve van verzoeken in het kader van de wetelijke verplichtingen (wob/woo en parlementaire enquêtes)
 • Ondersteuning en advies o.a. motivering aangaande Anonimiseringen
 • Uitvoeren en begeleiden van archief inzagen voorafgaand aan WOB/WOO– en AVG-verzoeken

Wilt u meer weten over de tooling, neem dan gerust contact met een van onze relatiebeheerders op