Beeld: ©Stock

E-mailarchivering

Doc-Direkt onderzoekt in samenwerking met ICT-leveranciers op welke manier en welke voorziening gebruikt kan gaan worden voor het realiseren van e-mail archivering. Doc-Direkt zal een belangrijke rol hierin krijgen als archiefleverancier van de rijksoverheid. Er wordt bekeken wat de taken rondom email archivering zijn en welke organisatie gaat doen (technisch beheer van ICT-leverancier en het functioneel beheer van Doc-Direkt).

Welke tools gebruiken wij: DMS, DigiDoc.