Bewerken van informatie

Bewerken

Keuzes maken en data toevoegen voor betere vindbaarheid

De afdeling Bewerken van Doc-Direkt zorgt voor het duurzaam toegankelijk maken van archieven en voor waardering, selectie en voorbereiding van het overbrengen van archieven.

Dankzij de digitalisering krijgen we nog meer documenten dan in het papieren tijdperk. Alles gaat sneller en weggooien lijkt niet nodig. Maar hoe hou je je archief dan toch op orde? Daar komt veel bij kijken. Op basis van selectielijsten bepalen we wat weg kan en wat bewaard moet blijven. De documenten die we bewaren, geven we duidelijke metadata mee, zodat de informatie eenvoudig terug te vinden is. En we zorgen dat die dossiers aan alle eisen van het Nationaal Archief of Regionaal Historisch Centrum voldoen, zodat we de informatie aan hen over kunnen dragen.