Strategische samenwerking RIVM en Doc-Direkt informatiehuishouding

Doc-Direkt en het RIVM hebben afgelopen mei een intentieverklaring ondertekend om een strategisch partnership aan te gaan op het gebied van digitale informatiehuishouding. Het doel is om de expertise van de twee organisaties op dit gebied te delen en om zo gezamenlijk aan ontwikkeling en innovatie te kunnen werken.

RIVM
Beeld: ©RIVM / RIVM

Op 10 mei jl. heeft André Dijkhuijs zijn digitale handtekening gezet onder de strategische samenwerkingsovereenkomst met het RIVM. Ook de CFO/directeur Bedrijfsvoering Frederieke Damme van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zette haar digitale handtekening eronder. Nu de intentieverklaring is getekend, staat niets de samenwerking meer in de weg.

CFO/directeur Bedrijfsvoering Frederieke Damme van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beeld: ©RIVM / RIVM
CFO/directeur Bedrijfsvoering RIVM Frederieke Damme

Strategische alliantie

Het RIVM speelt op het ogenblik een prominente rol in de aanpak van de corona-epidemie. Het instituut houdt zich echter met veel meer zaken bezig en vooral met zaken waarbij met grote hoeveelheden data wordt gewerkt. Denk aan het monitoren van de volksgezondheid en ons leefmilieu en aan het werken met internationaal vergelijkbare gezondheidsdata. De kennis die het RIVM heeft van het werken met grote gegevensverzamelingen en metadatamanagement, is voor Doc-Direkt bijzonder interessant. Andersom heeft Doc-Direkt, met al haar kennis en ervaring op het gebied van informatiehuishouding, haar brede (kennis)netwerk binnen en buiten het Rijk en haar expertise, het RIVM veel te bieden. Alle reden dus voor een strategische alliantie.

Duurzaam toegankelijke informatiehuishouding

Deze strategische alliantie komt bovendien op een moment waarop investeren in de informatiehuishouding van de overheid grote prioriteit heeft. Aanleidingen zijn er te over. In 2020 bracht, bijvoorbeeld, de Raad van State ongevraagd advies uit ter verbetering van de werking van de ministeriele verantwoordelijkheid. Eind 2020 bracht de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) haar rapport ‘Ongekend onrecht’ uit met daarin onder andere de conclusie dat de informatiehuishouding van de overheid ernstig tekortschiet. Maar er ging niet alleen veel mis dat aandacht voor de informatiehuishouding vereist; er zit ook veel aan te komen. Denk bijvoorbeeld eens aan de grote hoeveelheden informatie die de coronacrisis genereert. Die informatie moet allemaal goed geordend bewaard blijven voor later. Niet gek dus dat de overheid toe wil naar een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding. En de net geïnstalleerde Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEGA) is daar een goed voorbeeld van.

André Dijkhuijs
Beeld: ©Doc-Direkt / M. Versteegh
Directeur Doc-Direkt André Dijkhuijs

Strategische meerwaarde

Bij een strategisch partnerschap, een alliantie, gaat het erom een win-winsituatie voor beide partijen te bereiken. Door samen te werken kunnen beiden producten en diensten ontwikkelen die een cruciale bijdrage gaan leveren aan het op orde brengen van de informatiehuishouding van het Rijk. Op deze manier werkt het RIVM aan haar eigen informatiehuishouding en kan er gezamenlijk nagedacht worden over vernieuwing en doorontwikkeling. Zo ontstaat er als het ware een proeftuin waarin we gezamenlijk versneld ontwikkelen en innoveren. De verwachting is dat Doc-Direkt sommige vondsten en probleemoplossingen in de toekomst kan omzetten in programmalijnen of diensten die rijksbreed aangeboden kunnen worden. De komende maanden zullen de eerste stappen gezet worden om het partnerschap verder vorm te geven.