Doc-Direkt en Justid starten samenwerking op gebied van (digitale) informatiehuishouding

Doc-Direkt en de Justitiële Informatiedienst (Justid) gaan een strategische samenwerking aan op het gebied van (digitale) informatiehuishouding. De samenwerking richt zich op het uitwisselen van expertise en het bundelen van krachten, waardoor beide organisaties hun opdrachtgevers optimaal van dienst kunnen zijn. Op 22 november hebben directeur Dany Venema van Doc-Direkt en algemeen directeur Wijnand Lodder van Justid hun handtekeningen onder een convenant gezet, waarmee de samenwerking wordt bekrachtigd.

ondertekenen Dany Venema (Directeur Doc-Direkt ) en Wijnand Lodder (algemeen directeur)
Beeld: ©Doc-Direkt / Doc-Direkt
Ondertekening Dany Venema (Directeur Doc-Direkt ) en Wijnand Lodder (algemeen directeur)

Het belang en urgentie van het op orde brengen en houden van informatiehuishouding binnen het Rijk is sterk gegroeid. Een goede informatiehuishouding draagt bij aan een meer transparante en betere informatievoorziening aan burgers en de Tweede Kamer. Ontwikkelingen die het belang van informatiehuishouding het afgelopen jaar verder hebben versterkt zijn onder meer het onderzoek en het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) ‘Ongekend onrecht’ en de Wet Open Overheid (Woo) die sinds dit jaar van kracht is.

Veel mogelijkheden

Doc-Direkt en Justid zijn beide dienstverleners en uitvoerders van wettelijke opdrachten op het gebied van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Met het oog op de ontwikkelingen op dit vlak en de urgentie om te harmoniseren, standaardiseren en zaken op orde te brengen, is het belang om expertise en capaciteit te bundelen des te hoger. “Justid en Doc-Direkt kunnen elkaar op veel vlakken versterken. Er liggen veel mogelijkheden om de komende periode met elkaar op te trekken”, zegt directeur Dany Venema van Doc-Direkt. Algemeen directeur Wijnand Lodder van Justid: “Ik zie overeenkomsten tussen Doc-Direkt en Justid. Het zijn door de wol geverfde kennisorganisaties die veel advies en ondersteuning kunnen bieden. Doc-Direkt en Justid ontwikkelen zich als belangrijke scharnierpunten op het gebied van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid en zijn daarmee hét loket voor allerlei, vaak ook complexe, vraagstukken.”

Het doel van de samenwerking is tweeledig. De samenwerking is bedoeld om expertise op het gebied van informatiehuishouding te delen en te bundelen om zo gezamenlijk de vraagkant vanuit de overheidsorganisaties zo goed mogelijk te bedienen. De samenwerking is verder bedoeld om de capaciteit en slagkracht van Doc-Direkt en Justid uit te breiden. Zo kan de ene partij de andere partij helpen bij de uitvoering van een door één van partijen aanvaarde opdracht. Dat kan bijvoorbeeld met een onderaannemersovereenkomst, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer en onderaannemer.

Nationale Politie

De eerste concrete opdracht is inmiddels een feit. Op verzoek van de Nationale Politie gaan Justid en Doc-Direkt het beheer van een omvangrijk fysiek archief van de Nationale Politie op zich nemen. Teamchef Documentaire Informatievoorziening (DIV) Sonja Harmsen van de Nationale Politie: “Bij ons is de behoefte om samen te werken met de Rijksoverheid en daarmee met Doc-Direkt en Justid groot. Zij leveren een significante bijdrage aan onze informatiehuishouding en met elkaar kunnen we kennis en kunde delen.”

Dany Venema (Directeur Doc-Direkt ) en Wijnand Lodder (algemeen directeur)
Beeld: ©Doc-Direkt / Doc-Direkt
Dany Venema (Directeur Doc-Direkt ) en Wijnand Lodder (algemeen directeur)