Netwerkevent Doc-Direkt Café goed bezocht

Op maandag 14 november vond het Doc-Direkt Café plaats in ‘Pulchri Studio’, een prachtige locatie waar kunstenaars exposeren in het Museumkwartier in Den Haag. Het event stond in het teken van de Open Overheid en de Woo. Er waren zo’n 80 genodigden en daarnaast keken er ruim 60 collega’s digitaal live mee vanaf hun eigen locatie. Na het plenaire gedeelte werd er genetwerkt onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een goed bezocht Doc-Direkt Café. Lees hier het verslag en bekijk de foto’s die zijn genomen. In onderstaande vind je tevens de link naar de ondertitelde opnames die van het event zijn gemaakt.  

Verslag 14 november 2022

Na het openingswoord, vertelt Dany over de rol van Doc-Direkt nu en in de toekomst. Hij deelt zijn visie over hoe Doc-Direkt als dienstverlener van het Rijk in de nabije toekomst een impactvolle bijdrage levert aan het duurzaam toegankelijk maken en houden van analoge en digitale informatie, gegevens en data van het Rijk. Zo zal Doc-Direkt, als aanbieder van een portfolio met nu vooral losse of te combineren producten, steeds meer toewerken naar het worden van de betrouwbare dienstverlener die een integraal archief, informatie- en datamanagement biedt. Bij deze integrale aanpak krijgt de informatie per departement een eigen (online) beveiligde opslag in een centraal systeem. Dit heeft als groot voordeel dat alle bronnen onderling geraadpleegd en doorzocht kunnen worden. Bronnen als e-mail, socialmedia, websites of een DMS worden zo duurzaam toegankelijk en bewaard.  

Lucas Lombaers, programmadirecteur van het rijksbrede programma Open Overheid, vertelt over het belang van het programma binnen het Rijk. Maar ook over de nut en noodzaak van een Open Overheid in ons democratisch rechtsstelsel. Een Open Overheid is niet alleen een ambitie, maar vooral ook een verantwoording naar de maatschappij waar wij ons aan moeten houden. Als je bedenkt dat we met elkaar per uur maar liefst 100.000 berichten produceren en verspreiden via allerlei kanalen en tools, dan krijg je een beetje een beeld van de opgave en uitdaging waar het Rijk voor staat. Door de versnippering van informatie, gegevens en data op allerlei bronnen, lukt het ons niet om de wettelijke termijnen van een Woo-verzoek te halen. Tevens blijkt dat 70% van de eigen medewerkers niet de juiste informatie in onze systemen kan vinden. Ook om die reden is een beter informatiebeheer nodig. ‘Als Rijk moeten we de handen ineenslaan en met elkaar zorgen dat alle vormen van informatie goed geordend en toegankelijk bewaard wordt. Het liefst zo integraal mogelijk, alleen zo kunnen we een Open Overheid waarborgen en tijdig stukken aandragen bij Woo-verzoeken’, benadrukt Lucas Lombaers.

Lucas Lombaers verhaal sluit goed aan bij de presentatie van Jacques Grossouw, senior adviseur Informatiehuishouding Doc-Direkt. Slimme techniek kan helpen om de doorlooptijden van een Woo-verzoek te verkorten. ‘De tools zijn niet de oplossing, maar helpen om het proces rondom de Woo te optimaliseren’, aldus Jacques. ‘En wanneer je informatiebronnen koppelt aan bijvoorbeeld Zoek & Vind, dan boek je tijdwinst met het zoeken naar de juiste data wanneer er een Woo-verzoekt komt’, zegt Jacques. Een ander voorbeeld dat Jacques geeft is het huidige anonimiseren, dat pas uitgevoerd wordt op het moment dat het nodig is. Een recente POC (proof of concept) heeft aangetoond dat we technisch in staat zijn om dit direct bij de vorming van informatie, gegevens of data met een definitieve status reeds toe te passen.

Ook Jacques geeft aan dat generieke tools de voorkeur hebben. Deze tools zijn immers voor het hele Rijk beschikbaar en dat heeft allerlei voordelen. Zo wordt de implementatieperiode wezenlijk verkort en de kosten gedeeld. Met elkaar houden we zo een tool up to date en kunnen we eenvoudiger onderlinge koppelingen maken om de benodigde informatie, gegevens en data sneller te ontsluiten, ook over departementen heen.

Het café gaf voldoende interessante informatie om over door te praten tijdens de borrel.

Opnames per spreker terug te kijken:

Video van het event per spreker:

Doc-Direkt Café & fotoalbum van 14 november jl.

  • Volgende event: houd de site in de gaten voor het volgende event begin 2023
  • Wil je geen event missen? Meld je dan aan voor onze e-maillijst dan ontvang je de events en met programma in je mailbox. Aanmelden kan via:
     doc-direktcommunicatie@minbzk.nl.
  • Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over het netwerkevent Doc-Direkt Café? Neem contact op met doc-direktcommunicatie@minbzk.nl.

Fotoalbum event: