Kennispartners ondertekenen intentieverklaring opleiden en (door)ontwikkelen op het gebied van de informatiehuishouding

Op het I-Bestuurcongres van14 september jl. ondertekenden Doc-Direkt, de Erasmus Academie BV, Saxion Hogescholen en ROC Mondriaan Den Haag, een intentieverklaring om het komende jaar als kennispartners te werken aan de gestelde uitdagingen en ambities. 

Ondertekening intentieverklaring door partners Doc-Direkt
Beeld: ©Ipartnerschap / IBestuur
Onno Muchall ondertekend voor Doc-Direkt de intentieverklaring

Een unieke samenwerking tussen een  vakinhoudelijke dienstverlener en kennispartner van het Rijk  en verschillende onderwijs en de opleidingsinstituten. Deze samenwerking beslaat het totale onderwijsveld van mbo tot wo en academie voor professionals. Een mijlpaal die genoemd mag worden. En een die past binnen de visie en ambitie die I-Partnerschap Rijk in 2020 reeds heeft geuit.   Op het I-Bestuurcongres van 14 september jl. werd de samenwerking nog eens officieel bevestigd om het  komende jaar als kennispartners te werken aan de gestelde uitdagingen en ambities. 

Succesvolle start samenwerking

De samenwerking met bovengenoemde partners is reeds succesvol gestart. Afgelopen maand zijn er 24 mbo-, hbo- en wo-studenten begonnen aan hun stageperiode bij Doc-Direkt. De Erasmus Academie gaat de komende periode zo’n 120 medewerkers opleiden in het integraal data- en documentmanagement. En het curriculum op ICT-gebied wordt ontwikkeld en aangevuld met IHH in een pilot met 16 studenten en 2 docenten van het ROC Mondriaan.

Wat Doc-Direkt betreft zal de samenwerking nog verder uitgebreid worden met regionale en landelijke partners, met als doel het vakgebied en de benodigde kennis, vaardigheden en competenties gezamenlijk te ontwikkelen. Waarbij de digitalisering en de menselijke maat als een rode draad alles verbindt.

Enthousiasmeren voor het vakgebied

Dat samenwerken met het onderwijs en opleiders belangrijk is, komt voort uit de groeiende behoefte aan informatieprofessionals. Door de wet Open Overheid (die 1 mei 2022 in werking is getreden) en het zich steeds verder digitaliserende landschap van de informatiehuishouding (IHH) is er behoefte aan een nieuwe kijk op de samenwerking tussen het onderwijs, de wetenschap en het Rijk. Doc-Direkt, shared service organisatie van de informatiehuishouding, zet zich in voor een sterk digitale overheid gedreven door duurzame oplossingen voor de informatiehuishouding van nu en toekomstige generaties. Om dit te bereiken is het essentieel om de handen ineen te slaan met het onderwijs – mbo’s, hbo’s en universiteiten – om als kennispartners het vakgebied door te ontwikkelen en aan te vullen met een eigentijds curriculum. Bovendien enthousiasmeren we op deze manier met elkaar vroegtijdig studenten om te werken binnen het vakgebied. Een grote ambitie en een noodzakelijke het tekort aan capaciteit op het gebied van informatiespecialisten en ICT’ers.

Interesse of meer informatie? Neem contact op met:

Doc-Direktrelatiebeheer@minbzk.nl