Samenwerking middelbaar beroepsonderwijs en Rijksoverheid steeds intensiever

Afgelopen week gingen studenten en docenten van het ROC Mondriaan - School voor ICT op werkbezoek bij Doc-Direkt, I-Interim Rijk en I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs. Onderwerp van gesprek: het verbeteren van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid en een intensievere samenwerking met het mbo. Want om overheidsinformatie transparanter te maken, is ook mbo-talent hard nodig. Daarom wordt bijvoorbeeld samen nagedacht over pilot met mbo-stages.

ROC Mondriaan, school voor ICT
Beeld: ©Doc-Direkt
Uitleg Zoek&Vind Doc-Direkt

De studenten hebben een inkijkje gekregen in het werken bij de Rijksoverheid en specifiek op het gebied van de IHH. Na een introductie door Sander Verhoeckx van I-Partnerschap, nam Evert Schaap van I-Interim Rijk (IIR) de studenten mee in het brede veld van informatiehuishouding. Willeke Ducaat, ook van IIR, gaf een korte toelichting op de nieuwe wetgeving. Ze sprak onder andere over de Wet open overheid (Woo) en het programma Open op Orde. Beide brengen voor de rijksorganisaties namelijk grote veranderingen met zich mee. Wat dit concreet betekent, liet Doc-Direkt zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld: dat van de toeslagenaffaire.

Informatiespecialisten Nanette Verburg en Hendrik Schuthof, vertelden over de toeslagenaffaire en de acties rondom de bijbehorende parlementaire enquête, de Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Yvonne Borrebach (productowner Zoek&Vind) en Rodney van der Stoep (adviseur en contactpersoon IHH), gaven een demo Zoek&Vind. Ze  lieten zien hoe deze slimme tool ingezet wordt en wat het werk is van de mensen met ICT-kennis. Vervolgens gingen de studenten in groepjes zelf aan de slag met een casus waarbij ze een netwerkschijf moesten opruimen.

‘Echt detectivewerk’, zegt een studente. ‘Spannend’, vindt een ander. De brede conclusie: ‘Dit onderzoekswerk wil ik ook wel doen!’ Ook de docenten en aanwezige rijksorganisaties zijn tevreden: het werkbezoek heeft voor behoorlijk wat inzichten gezorgd. Kortom, het was een geslaagd bezoek en de mogelijkheden worden verkend voor meer structurele samenwerking op het gebied van stages en leerwerktrajecten voor mbo-studenten.