Dany Venema nieuwe directeur Doc-Direkt

Dany Venema is sinds 1 mei 2022 directeur van Doc-Direkt en lid van het MTVBR. Hiervoor heeft hij 25 jaar direct leiding gegeven in het kader van de realisatie van diverse omvangrijke op papier en ICT gebaseerde diensten voor de informatiehouding van de ketens van JenV. Dany is expert op het gebied van informatiehuishouding.

Dany Venema, directeur Doc-Direkt
Beeld: ©DD
Dany Venema

Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Op dit moment promoveert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Vastgelegde informatie speelt een cruciale rol in het borgen van de gewenste (juridische) verhoudingen in onze samenleving. Besluiten en handelingen kunnen - mits vanaf vorming goed vastgelegd en beheerd - verantwoord en transparant het bestuurlijk handelen ondersteunen. Deze vormen later ook herinneringen die toegevoegd kunnen worden aan het geheugen (archieven) van de samenleving. In nauwe samenwerking met de departementen en organisaties bevordert de dienstverlening van Doc-Direkt een dergelijke goede, open informatiehuishouding binnen het Rijk.