Dienstverlening Doc-Direkt tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis hebben we onze dienstverlening aangepast aan de huidige richtlijnen en regels. Op deze manier kunnen wij u gewoon blijven servicen. Lees hier meer over aangepaste dienstverlening.

logo wij zijn Doc-Direkt
Beeld: ©Doc-Direkt / Idee aan Zee

Gaan de werkzaamheden van Doc-Direkt gewoon door?

De werkzaamheden van Doc-Direkt gaan door, met in achtneming van de coronaregels. Sinds afgelopen juni zijn de werkzaamheden op de locaties Apeldoorn, Rijswijk en Winschoten weer geleidelijk opgestart. Het gaat hier met name om de werkzaamheden van Beheren en Bewerken, waarvoor thuiswerken geen optie is De afdeling Digitaal (Den Haag) werkt grotendeels vanuit huis, nadere details over deze dienstverlening leest u onder het kopje “Welke dienstverlening is digitaal beschikbaar?”.  Alle werkzaamheden op locatie vinden plaats volgens de RIVM- en ARBO-richtlijnen. Dit betekent dat de Bewerkingsprojecten inmiddels weer uitgevoerd worden. Maar ook andere opdrachten worden weer uitgevoerd zoals het vernietigen van fysieke dossiers of het in beheer nemen van archief. Per opdracht wordt gekeken of we deze op een veilige manier kunnen uitvoeren, zowel bij Doc-Direkt als bij een klant. Wilt u meer weten over uw specifieke project? Neem dan contact op met relatiebeheer.

Contactgegevens:

Opvragen uit het archief: DDBeheer@minbzk.nl

Specifieke opdrachten/offertes: Doc-Direktrelatiebeheer@minbzk.nl

Welke maatregelen heeft Doc-Direkt genomen om zijn eigen mensen te beschermen?

Doc-Direkt houdt de richtlijnen van het RIVM  en de ARBO aan bij werkzaamheden op locaties. De gezondheid van onze medewerkers staat immers voorop. Waar mogelijk werken medewerkers van Doc-Direkt vanuit huis. En op de locaties wordt in kleine groepen gewerkt in weekroosters en in een bezetting die past bij de 1,5 meter samenleving. Zo is het mogelijk voor medewerkers de benodigde fysieke afstand te bewaren.

Welke dienstverlening is digitaal beschikbaar?

Waar kan bieden wij onze dienstverlening digitaal aan. Hierbij kunt u denken aan het digitaal aanleveren van dossiers, maar ook groepsgewijze opleidingen Digitaal Werken zijn digitaal beschikbaar. Onze fysieke balies (Service in nabijheid) houden een wekelijks online inloopspreekuur, zodat u ook nu gewoon met uw DMS-vragen bij ons terecht kunt.  Voor al uw Digidoc vragen verwijzen wij u naar uw Digidoc/ DMS-contactpersoon.

DMS-vragen: TeamProcesBeheerDigidoc@minbzk.nl

Opvragen dossiers: DD.Beheer@minbzk.nl

Waar kunnen we vragen stellen over jullie dienstverlening in deze periode?

Dat kan via de gebruikelijke kanalen. Vragen over specifieke dienstverlening kunt u stellen via onze postbusadressen. Voor algemene vragen kunt terecht bij onze relatiebeheerders. Met vragen over de inzet van specifieke medewerkers kunt u terecht bij de leidinggevenden van Doc-Direkt.

Heeft u een andere vraag of wilt u iets meedelen?

Onze relatiebeheerders staan voor uw klaar. Neem contact op met uw relatiebeheerder of stuur een bericht via postbus: doc-direktrelatiebeheer@minbzk.nl