Dienstverlening Doc-Direkt: vragen en antwoorden

Bij Doc-Direkt zijn veel vragen over onze dienstverlening binnengekomen.  Om onduidelijkheden te voorkomen hebben we een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen met antwoorden.

Heeft u een andere vraag of wilt u iets meedelen, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of stuur een bericht via postbus: relatiebeheerdoc-direkt@minbzk.nl

Beeld: ©DD

Welke diensten van Doc-Direkt gaan op dit moment door tot 6 april 2020?

Ten eerste alle diensten die door onze medewerkers vanuit huis kunnen worden geleverd. Het gaat dan om een groot deel van onze diensten die we leveren ten behoeve van de ondersteuning van het Digitale Werken. Voor de diensten die we alleen op de werklocatie kunnen leveren, gaan we bij Doc-Direkt door met alle diensten die kritisch zijn voor het functioneren van de Rijksoverheid. Het gaat dan om het scannen, registeren en distribueren van (fysieke) inkomende en uitgaande post op locatie, evenals het behandelen van opvragingen van (fysieke) informatie.

Welke maatregelen heeft Doc-Direkt genomen om zijn eigen mensen te beschermen?

Zo veel mogelijk medewerkers van Doc-Direkt werken thuis. Een kleine groep werkt op locatie, om de kritische processen die niet thuis kunnen worden afgehandeld door te laten gaan. Deze groep werkt in weekroosters en in minimale bezetting. Zo houden de medewerkers de benodigde fysieke afstand.

Is er ook dienstverlening die niet meer uitgevoerd wordt momenteel?

Jazeker. Alle niet-kritische dienstverlening  die niet vanuit huis kan worden uitgevoerd, is stilgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vernietigen van fysieke dossiers, het bewerken van fysieke dossiers, het ophalen van archief bij klanten. Ook met het geven van groepsgewijze opleidingen Digitaal Werken zijn we tijdelijk gestopt, evenals met de individuele werkplektrainingen en het bemannen van fysieke balies (Service in nabijheid).

Wat betekent dit financieel?

De geleverde dienstverlening wordt op reguliere wijze in rekening gebracht. Over het financiële aspect van de stilgelegde – niet-kritische – dienstverlening valt op dit moment nog niets te zeggen. Dit vraagstuk is pas relevant na afloop van deze ongewone situatie.


In onze organisatie werkt vrijwel iedereen nu thuis en kan daardoor minder makkelijk bij eigen collega’s om advies vragen over het werken met Digidoc.

Is jullie bemensing voldoende om een grotere vraag aan te kunnen?

Daarop zijn we bij Doc-Direkt voorbereid. Veel medewerkers zijn thuis beschikbaar om Service in Nabijheid in digitale vorm te leveren. We kunnen snel opschalen als dat nodig is.

Waar kunnen we vragen stellen over jullie dienstverlening in deze periode?

Dat kan via de gebruikelijke kanalen. Vragen over specifieke dienstverlening kunt u stellen via onze postbusadressen. Voor algemene vragen kunt terecht bij onze relatiebeheerders. Met vragen over de inzet van specifieke medewerkers kunt u terecht bij de leidinggevenden van Doc-Direkt.

Een overzicht van de belangrijkste contactpunten vindt u hieronder:

-      Bij vragen over onze digitale dienstverlening: TeamProcesBeheerDigidoc@minbzk.nl of tba@minbzk.nl of informatieenarchiefdiensten@minbzk.nl

-      Voor opvragingen van archief: DDBeheer@minbzk.nl

-      Voor vragen over specifieke opdrachten/offertes: Doc-Direktrelatiebeheer@minbzk.nl