Het einde van grote applicaties

Na een zomerstop is er weer een Doc-Direkt café:

Met kleine functioneel, logische eenheden wordt Digitaal Werken flexibeler, wendbaarder en beter beheersbaar.

Jolanda Stelling en Jacques Grossouw van Doc-Direkt vertellen wat de nadelen zijn van grote applicaties. Daaruit volgt meteen wat de voordelen zijn van kleine applicaties. En al deze kleine applicaties ondersteunen gezamenlijk als een eenheid het Digitaal Werken.

Wil je hier meer over weten?

Doc-Direkt verwelkomt je graag bij het Doc-Direkt café op donderdag 10 oktober a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in Dudok, Hofweg 1 Den Haag.

Meldt je aan voor dinsdag 8 oktober bij anita.lauret@minbzk.nl