Van Doc-Direkt naar Data-Direkt? De archieffunctie op de schop!

De wereld verandert en de archieffunctie verandert mee. Later is allang begonnen en vandaag komt nooit meer terug. De digitalisering heeft al veel invloed gehad op het werk van archiefprofessionals en zal dat de komende jaren blijven doen.

Under construction
©nvt

De afgelopen maanden stuurde Doc-Direkt een verkenner op pad om te weten te komen wat er de komende jaren op de organisatie af komt. Margreet Windhorst interviewde 18 mensen in en om het werkveld van de overheidsinformatiehuishouding. Tijdens het Doc-Direkt Café zullen de uitkomsten van de gesprekken worden gepresenteerd en gaan we in gesprek over de toekomst.

Doc-Direkt verwelkomt u graag bij het Doc-Direkt Café op donderdag 23 mei aanstaande van 16:00 tot 18:00 uur in Dudok, Hofweg 1, Den Haag.

Meld u aan voor dinsdag 21 mei bij anita.lauret@minbzk.nl.