De Haagse visie op informatiebeheer

In het Doc-Direkt café op 28 maart aanstaande hoort u hoe informatiebeheer “achter de duinen” is geregeld. Hoe wordt de “basis op orde” georganiseerd, wat is er ondertussen gerealiseerd en welke prioriteiten zijn er gesteld.

Terugvindbaarheid, reconstrueerbaarheid en correct beheer van de gemeentelijke informatie in de alsmaar uitdijende en nu al onbeheersbare digitale informatie ijsberg zijn gigantische uitdagingen. In 2019 wordt daarom effort gestoken in de ordening en borging ten behoeve van de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie. Hiermee kan de ondersteuning van het primaire proces en beheer (dus tijdige vernietiging volgens de vigerende richtlijnen en Selectielijst VNG) t.b.v. reconstructie van overheidshandelen en verantwoording binnen de bedrijfsvoering beter uitgevoerd worden

Waarom doen we dit?

In 2018 is er in Den Haag een nieuw College aangetreden dat in haar ‘Coalitieakkoord’ nieuwe ambities heeft beschreven. Voor Informatiebeheer is in het akkoord de volgende passage van betekenis:

“Inwoners en bedrijven moeten […] optimale toegang hebben tot informatie. Dat is van belang voor de democratische controle, de keuzevrijheid, zeggenschap en betrokkenheid. De Gemeente gaat voort met het verder en klantvriendelijk en zoveel mogelijk op basis van open data ontsluiten van openbare informatie”.

“Samen werken aan 100% digitaal, toegankelijk, betrouwbaar en duurzaam informatiebeheer”

Beeld: ©Doc-Direkt

Doc-Direkt verwelkomt u graag bij het Doc-Direkt Café op donderdag 28 maart aanstaande van 16:00 tot 18:00 uur in Dudok, Hofweg 1, Den Haag.

Meld u aan voor dinsdag 26 maart bij anita.lauret@minbzk.nl