Samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Doc-Direkt bekrachtigd

Op 28 januari is het protocol van overdracht getekend tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Doc-Direkt wat de basis vormt voor een structurele samenwerking, waarbij de afspraken en de overdracht van personeel op 1 februari ingaan.

Dit protocol heeft een voorgeschiedenis, al in 2016 hebben het Rijksvastgoedbedrijf en Doc-Direkt afgesproken te gaan samenwerken als het om documentaire informatievoorziening gaat. In april 2017 werd de intentieverklaring ondertekend die uiteindelijk geleid heeft tot deze overdracht.

©Doc-Direkt

Het is de afronding van een transitieproces dat voorspoedig is verlopen en beide directeuren kijken tevreden terug op de afgelopen periode. Jürgen zegt: “Ik ben trots op de goede samenwerking met Doc-Direkt. Er is door alle betrokkenen de afgelopen jaren hard gewerkt om een warme overdracht te realiseren. En dat is gelukt!” Ook André Dijkhuijs is zeer tevreden over de aansluiting van het RVB bij Doc-Direkt. “Het uitgangspunt is dat de dienstverlening gewoon doorgaat en dat de klanten niets merken van de overgang” zegt André Dijkhuijs. “En daar heb ik alle vertrouwen in."

In het totaal komen er 14 medewerkers de gelederen van Doc-Direkt versterken. De meeste nieuwe collega’s komen te werken bij het team DMS en bij het team Scandiensten. En één collega gaat over naar de afdeling Beheren, team I&A. We hopen dat iedereen zich welkom voelt bij ons Doc-Direkt.