De modernisering van de Archiefwet. Het hoe en het waarom

In de digitale wereld is het creëren, delen en beheren van informatie aanzienlijk complexer dan in de tijd van papieren informatie-uitwisseling. Ook onder die omstandigheid geldt dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor betrouwbaar informatiebeheer waar moet maken. Dat geldt niet alleen voor het Rijk, maar bijvoorbeeld ook voor gemeentes

Daarom heeft minister Slob aan de Tweede Kamer voorgesteld om de Archiefwet 1995 te moderniseren. Meest in het oog springend is het expliciete voorstel om de Archiefwet aan te passen met een specifieke maatregel, namelijk het terugbrengen van de termijn van overbrengen.

Waarom?

Voor digitaal informatiebeheer is de huidige overbrengingstermijn van 20 jaar een eeuwigheid. Hoewel lang niet alle overheidsinformatie voor altijd bewaard wordt is het overbrengen van te bewaren archiefmateriaal een belangrijk scharnierpunt  in het totale proces van informatiebeheer.

Verkorten, oké. Met hoeveel jaar?

Een halvering van de huidige termijn van 20 naar 10 jaar ligt daarmee het meest voor de hand. Substantieel genoeg om verschil te kunnen maken zonder te raken aan de eerste 10 ‘levensjaren’ van informatie.

Zo gezegd, zo gedaan. Of niet?

Het klinkt misschien simpel, maar achter deze voorgestelde wijziging komen heel veel vragen weg. In het Doc-Direkt Café op donderdag 20 september praten Pieter van Koetsveld en Marit Vochteloo ons bij. Ze geven een toelichting bij de Kamerbrief en de wijziging van de Archiefwet, er is een quiz én ze beantwoorden al onze vragen.

Beeld: ©Doc-Direkt

Doc-Direkt verwelkomt u graag:

Datum en tijdstip: donderdag 20 september van 16:00 tot 18:00

Waar: Dudok, Hofweg 1, Den Haag

Hoe: meld u aan bij anita.lauret@minbzk.nl vóór dinsdag 18 september

Wilt u voor alle komende Doc-Direkt Cafés worden uitgenodigd? Dan voegen wij u graag toe aan de adreslijst. Ook dit kunt u doorgeven aan anita.lauret@minbzk.nl