Een digitale omslag

Ministeries werken aan de doelstelling om volledig digitaal te werken.

Dat doen ze samen met het Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief helpt met het creëren van voorwaarden waarmee digitale informatie die ontvangen en gevormd wordt, duurzaam toegankelijk blijft. Bij digitaal archief doen we dat via het e-Depot.

Vijf departementen hebben het voortouw genomen om hierop aan te sluiten en gebruik te maken van uitplaatsing. Uitplaatsen is iets anders dan overbrengen.Het zorgdragerschap blijft namelijk in handen van de organisatie die het archief heeft gevormd.Het beheer van de archieven ligt bij uitplaatsing bij het Nationaal Archief. Net als de zorg voor de duurzame toegankelijkheid van die archieven.

Maar wat komt er allemaal bij zo’n uitplaatsing kijken?

Paul Faaij (OCW), Stephan Tolido (EZK), Alard Litjens (EZK/OCW) en Ruud Yap (NA) delen graag hun ervaringen.

Doc-Direkt verwelkomt u graag bij het Doc-Direkt Café op donderdag 21 juni aanstaande van 16:00 tot 18:00 uur in Dudok, Hofweg 1, Den Haag. Meld u aan bij anita.lauret@minbzk.nl voor dinsdag 19 juni.

In juli en augustus zullen er geen Cafés plaatsvinden.

Op 20 september bent u weer van harte welkom. Dan worden we bijgepraat over de wijzigingen in de Archiefwet.  

Wilt u voor alle komende Doc-Direkt Cafés worden uitgenodigd? Dan voegen wij u toe aan de adreslijst. Mail dan dieneke.dijk@minbzk.nl

Alvast een fijne zomer!