“Er verandert eigenlijk bijna helemaal niets”

Dit is de conclusie die Lester von Meijenfeldt, juridisch adviseur BZK en (o.a.) expert op het gebied van bescherming persoonsgegevens, aan  het begin van zijn presentatie  met ons deelde.

Samen met  Jocé Gankema, coördinator invoering AVG bij BZK, vertelde hij op het Doc-Direktcafé over de  Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

De afwisseling  werd gemaakt tussen informatie geven, voorbeelden uit de praktijk aanhalen en vragen beantwoorden. Voor iedereen erg herkenbaar en allen met dezelfde onderliggende boodschap:  niet bang zijn voor het verwerken van persoonsgegevens, maar vooral een goed verhaal hebben. En binnen onze publieke taak hebben we daarvoor een goede basis.

Een drukbezocht Doc-Direkt Café dat helderheid en inspiratie uitstraalde.