SG Maarten Schurink kwam langs bij Doc-Direkt

Tijdens de eerste weken als nieuwe secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK), ging Maarten Schurink op werkbezoek bij zo'n veertig onderdelen van het ministerie, waaronder Doc-Direkt.  

Schurink werd op 18 april  warm ontvangen door het directieteam (DT) van Doc-Direkt, dat hem kort inlichtte wat de stand van zaken is bij Doc-Direkt op het gebied van de politieke opdracht om de achterstand van de papieren archieven weg te werken, maar ook over de ontwikkelingen op digitaal gebied. Het DT maakte ook van de gelegenheid gebruik haar zorgen uit te spreken over het financieringsvraagstuk. 

Na deze introductie deden we een rondje over de zesde verdieping van het Beatrixpark, waar een deel van Doc-Direkt gehuisvest is. Thea Borgmeijer vertelde hem hoe we voor BZK de WOB-verzoeken begeleiden. Collega Aike van der Ploeg nam de SG mee in het bewerkingsproces.  Bij de afdeling Digitale Informatie (DI) kwam aan bod hoe we de commissie Basisregistratie Personen bedienen, wat onze visie is rondom digitaal werken en ook lieten we iets zien van de nieuwe web-interface van Digidoc en de inmiddels uitgerolde applicatie Zoek & Vind. 

Beeld: ©Martien Versteegh

Schuurink schreef in zijn blog over zijn bezoek aan Doc-Direkt, dat het een mooi bezoek was aan een organisatieonderdeel waar je misschien niet als eerste innovatie verwacht, maar waar dat wel degelijk gebeurt. "Ze beheren ons cultureel erfgoed en zijn steeds op weg naar manieren om dat slimmer te doen," aldus de SG.

Het was een inspirerend bezoek, wat hopelijk tot een mooie samenwerking leidt.