17 mei 2018: Algemene verordening gegevensbescherming

Je hoort het overal: op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.                    

Stockfoto

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een nieuwe wet die een eenduidige aanpak regelt voor de bescherming van gegevens in heel Europa.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen door de AVG zelf meer verantwoordelijkheid. De wet verlangt bovendien van organisaties binnen de EU, van klein tot groot, dat men beschermingsmaatregelen neemt, deze aantoonbaar maakt en eventuele datalekken meldt.

Zo zorgt de wet voor enerzijds versterking en anderzijds uitbreiding van privacyrechten van individuen. Welke verandering(en) brengt dit met zich mee? En hoe bereiden we ons hierop voor? Jocé Gankema, coördinator invoering AVG bij BZK, en Lester von Meijenfeldt, juridisch adviseur BZK en (o.a.) expert op het gebied van bescherming persoonsgegevens, praten ons bij tijdens het Doc-Direkt Café op 17 mei.  

Doc-Direkt Café

• Donderdag 17 mei

• van 16.00 uur tot 18.00 uur

• Dudok, Hofweg 1a, Den Haag

Aanmelden

Graag aanmelden via anita.lauret@minbzk.nl. We houden u vanaf dat moment ook op de hoogte van toekomstige Doc-Direktcafé's.

Aanmelden kan tot maandag 14 mei 15.00 uur.