Directeur blikt achter- en vooral vooruit

Tijdens het eerste Doc-Direktcafé van dit jaar, blikte directeur André Dijkhuijs terug op een buitengewoon succesvol jaar. 

Hij schonk met name aandacht aan de transitie van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zeer soepel verlopen is. Maar ook aan de sluitende begroting en het dalende ziekteverzuim. 

Beeld: ©Doc-Direkt

Goede perspectieven

Dat positieve 2017 biedt perspectieven voor de nabije toekomst, waarin een transitie van de Scanplaza van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de DIV RVB op stapel staan. Waarin we strategische samenwerkingsagenda’s op gaan stellen en waarin we kunnen kijken naar de acquisitiedoelstellingen voor 2019 en verder, omdat we die voor 2018 al bijna rond hebben. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met de uitdaging van het wegwerken van de DVO-A, waar we extra tijd voor nodig hebben. En met de enorme snelle veranderingen op ons vakgebied. 

Duurzame organisatie

Doc-Direkt wil de Rijksoverheid blijven ontzorgen op het gebied van informatiehuishouding. Dat betekent dat we de veranderingen in ons vakgebied een stap voor moeten blijven. Dat we moeten experimenteren en moeten investeren in een duurzame organisatie. Dat doet Doc-Direkt met het opzetten van het programma Vitaal Doc-Direkt. Dat programma bestaat uit vier pijlers: werkontwikkeling, werkprocessen, leiderschap en inzetbaarheid. Door hier de komende jaren op in te zetten, werkt Doc-Direkt aan een duurzaam inzetbaarheid en een vitale organisatie.