Inzicht in de rol van DIV-medewerker nu en in de toekomst

"Het begon met een notitie de stuurgroep Rijk aan Informatie. Zij wilden inzicht krijgen in de huidige en toekomstige rollen van de DIV-functie binnen de Rijksoverheid." Aan het woord is Anita Lauret. Zelf werkzaam bij Doc-Direkt is zij projectleider van Kwaliteitsfoto DIV in opdracht van Rijk aan Informatie.

Beeld: ©Doc-Direkt / Martien Versteegh

"Het onderzoek, dat door ICTU wordt uitgevoerd, bestaat uit twee onderdelen. In eerste instantie gaat het erom een 'foto' van de huidige situatie te maken, oftewel in beeld te brengen hoeveel fte op DIV-gebied er zijn binnen de twaalf kerndepartementen en drie grote uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), die onderdeel uitmaken van ons onderzoek. Maar ook wat de leeftijd is van die DIV-medewerkers, in welke schaal ze werken en hoeveel geld organisaties daarnaast uitgeven aan bijvoorbeeld DMS-systemen. We nemen in dit onderzoek ook de nieuwe functieprofielen mee. Die zijn al veel meer geënt op de digitale workflow." Om het belang van het onderzoek te onderschrijven heeft de SG van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marjan Hammersma, een brief geschreven aan de betrokken partijen om contactpersonen op te geven. Met succes, want dat kwantitatieve onderzoek is inmiddels afgerond. Half september komen alle contactpersonen bij elkaar om informatie uit te wisselen en de gegevens te delen.

Kwaliteit

"De tweede stap, waar we nu dus mee gaan beginnen is het maken van een kwalitatief overzicht. Daarin staan vragen centraal als: waar loop je tegenaan? Hoe zie je de functie ontwikkelen? Wat denk je dat er zou moeten gebeuren? We willen graag een idee krijgen van waar de organisaties mee worstelen, hoe en óf ze een manier hebben om knelpunten aan te pakken. We weten dat de noodzaak tot goed informatiebeheer met het veranderen van papieren naar digitale stromen van informatie eerder toeneemt in plaats van afneemt. Wat betekent dat voor organisaties en hun medewerkers? Met de uitkomsten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek kunnen we in kaart brengen wat dat betekent voor de toekomst. Wat voor soort werkzaamheden zijn er nog, hoe moeten we dat organiseren en waar moeten we het onderbrengen. De rol van die medewerkers staat daarbij centraal. Het is ook voor hen van essentieel belang om meer inzicht te krijgen in de toekomst van de functie van DIV'er."