Webarchivering: makkelijker gezegd dan gedaan

Websites van de overheid zijn in deze digitale samenleving niet meer weg te denken. Sinds de jaren negentig beheren en ontwikkelen overheidsorganisaties ook internetsites. Deze sites spelen een belangrijkere rol bij overheidscommunicatie.

Wat is webarchivering?

De Archiefwet 1995 verplicht de overheid hun archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Dit geldt voor archieven ongeacht hun vorm, dus ook voor digitaal archief. Websites zijn qua vorm en inhoud geheel of deels digitale archiefbescheiden. Dat geldt overigens ook voor sociale media.  

Voor het archiveren van websites is kennis en expertise nodig. Bij veel organisaties is deze specifieke kennis niet aanwezig, waardoor hun websites niet worden gearchiveerd.

De Erfgoedinspectie heeft onderzoek gedaan naar het duurzaam toegankelijk bewaren van websites bij de centrale overheid. Meer weten over de huidige stand van zaken en de nut en noodzaak van webarchivering? Kom dan naar het Doc-Direktcafé.

Datum:           Donderdag 14 september 16.00 uur

Locatie:           Dudok Studio, Hofweg 1a Den Haag

Aanmelden

Graag aanmelden via doc-direktsecretariaat@minbzk.nl. We houden u vanaf dat moment ook op de hoogte van toekomstige Doc-Direktcafé's.