Nieuwe programmadirecteur Rijk aan informatie

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de aandacht voor informatiehuishouding toeneemt. Dit is voor Rijk aan Informatie de reden het programma weer te laten aansturen door een Programmadirecteur. Jacqueline Rutjes gaat hier per 1 augustus invulling aan geven.

Jacqueline Rutjens
Beeld: ©Jacqueline Rutjens

Momenteel is ze nog werkzaam als interim-manager bij de Huurcommissie. Ze werkt inmiddels zo’n dertien jaar bij de Rijksoverheid, waarvan de laatste negen jaar als leidinggevende. Ze heeft gewerkt aan grote verandertrajecten bij diverse onderdelen van het openbaar bestuur, waaronder de Algemene Rekenkamer. Vaak ging het om grote projecten, met een stevige ICT-component.

'Voordat ik interim-manager was, was ik afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur bij de directie Burgerschap en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met taken die politiek en bestuurlijk sterk in de belangstelling staan. Denk hierbij aan de BZK basisregistraties, digitale identiteit, verbetering van overheidsdienstverlening en fraudebestrijding. Verder heb ik mij ingezet voor betere opleidingen van 1200 ambtenaren burgerzaken en hun aanpak van fraudebestrijding. Het leuke is dat dit in 2014 werd gewaardeerd met een landelijke prijs.'

Uitdaging informatiehuishouding

Rutjens houdt van een stevige uitdaging. ‘En dat is het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding van het Rijk, zowel inhoudelijk als bestuurlijk! Ik zie ernaar uit om samen met de betrokken collega’s op een respectvolle manier tot mooie vernieuwende resultaten te komen.'