Ook Rijksvastgoedbedrijf zoekt de samenwerking op

Het Rijksvastgoedbedrijf en Doc-Direkt hebben de intentie tot intensieve samenwerking op het gebied van digitale informatiehuishouding uitgesproken.

Intentieverklaring RVB en Doc-Direkt
Beeld: ©Doc-Direkt / Martien Versteegh

Op dinsdag 4 april bekrachtigden de directeuren Marc de Jong, Bestuur en Bedrijfsvoering van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en André Dijkhuijs van Doc-Direkt deze intentie.

Het doel is taken en medewerkers op termijn over te dragen aan Doc-Direkt. De streefdatum voor deze transitie is medio 2018. De definitieve datum is mede-afhankelijk van de uitrol van het systeem Filenet.

Het RVB volgt hiermee de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die per 1 april 2017 hun taken en medewerkers Documentaire Informatiehuishouding aan Doc-Direkt hebben overgedragen.