Ondertekening samenwerkingsovereenkomst documentaire informatievoorziening

De ministeries van SZW, Financiën en BZK werken met ingang van 1 april samen op het gebied van documentaire informatievoorziening.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Beeld: ©Doc-Direkt / Edward Nieuwkerk

Op maandag 3 april jongstleden ondertekenden vier directeuren de strategische samenwerkingsovereenkomst. Doc-Direkt is vanaf die datum verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op dit terrein.

Door deze samenwerking zijn dertig medewerkers van SZW en zo’n dertig medewerkers van Financiën overgekomen naar Doc-Direkt. Zij gaan daar hun werkzaamheden rond het beheer en de gebruikersondersteuning van Digidoc voortzetten.